Regulamin "Łeba Hotel & Spa"

Łeba Hotel sp. z o.o.
ul. Nadmorska 9B
84-360 Łeba
Nip 588-219-86-84

 

REGULAMIN "ŁEBA HOTEL & SPA***"

Dyrekcja "Łeba Hotel & Spa***" wysoko cenić będzie Państwa współpracę w zakresie przestrzegania niniejszego Regulaminu, który służy zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu wszystkich Gości.

§1

Pokój w obiekcie wynajmowany jest na doby. Doba w "Łeba Hotel & Spa***" trwa od godz. 14:00 do godz. 12:00 dnia następnego.

§2

Obiekt pobiera od wszystkich Gości opłatę za nocleg z góry.

§3

Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia i potwierdzony przedpłatą, Gość powinien zgłosić w Recepcji nie później, niż do godziny 12:00 dnia,
w którym upływa termin najmu pokoju. Obiekt uwzględni życzenie przedłużenia pobytu Gościa w miarę posiadanych możliwości.

§4

1. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
2. Osoby niezameldowane w obiekcie mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7:00 do godziny 22:00.
3. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin Hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub innego Gościa albo szkodę na osobie Gościa, pracowników obiektu lub innych osób przebywających w obiekcie. Obiekt nie musi przedstawiać Gościowi żadnych dowodów na potwierdzenie swej odmowy.
4. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, którego stan wskazuje na spożycie alkoholu lub którego zachowanie nie jest zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami kultury.

§5

1. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich do Recepcji, co umożliwi Dyrekcji Oiektu niezwłoczną reakcję.
2. Obiekt ma obowiązek zapewnić:
a) warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
b) bezpieczny pobyt, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,
c) profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w obiekcie,
d) sprzątanie w pokoju według wewnętrznych standardów, co do jakości i częstotliwości,
e) wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa w pokoju, a w jego obecności, tylko w przypadku wyrażenia przez niego takiego życzenia,
f) sprawną pod względem technicznym usługę; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, hotel dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób załagodzić niedogodności.

§6

Na życzenie Gościa obiekt świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
1. Udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
2. Budzenie o wyznaczonej godzinie,
3. Przechowanie w sejfie w Recepcji pieniędzy Gościa lub przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w obiekcie,
4. Przechowanie bagażu; obiekt może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego,
5. Możliwość korzystania z basenu i sauny.

§7

Obiekt ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

§8

Odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytu w Recepcji. W przypadku utraty lub uszkodzenia przedmiotów, o których mowa powyżej, odszkodowanie nie przekracza sumy ustalonej zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 listopada 1964 roku w sprawie ograniczenia odpowiedzialności osób utrzymujących zarobkowo hotele lub inne zakłady, (Dz.U. z 1965 r. nr 1, poz. 2 z późniejszymi zmianami).

§9

Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

§10

W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 7:00 dnia następnego. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która naruszyła tę zasadę.

§11

Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

§12

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju, będą odesłane na jego koszt, na adres wskazany przez Gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji obiekt przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.

 

Regulamin porządkowy w pokojach "Łeba Hotel & Spa***"

 

Regulamin przyjmowania zwierząt domowych w "Łeba Hotel & Spa***"

 

RODO - OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Drodzy Państwo!
Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Bardzo szanujemy Twoją prywatność. Dlatego w ostatnim czasie dołożyliśmy wszelkich starań, aby nasze praktyki ochrony prywatności były maksymalnie przejrzyste i umożliwiały Ci jak najlepszą kontrolę nad tym, w jaki sposób przetwarzane są Twoje dane osobowe.

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Cię o zmianie Polityki Prywatności Łeba Hotel & Spa*** oraz przekazać Ci podstawowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych. Powyższy dokument w nowym brzmieniu weszło w życie z dniem 25 maja 2018 r.

Pod tym linkiem znajdziesz wszystkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania związane z poufnością danych lub potrzebujesz dalszych informacji, prosimy o kontakt z naszym Administratorem Danych Osobowych pod rodo@hotelleba.com.pl.

Pozdrawiamy,
Zespół Łeba Hotel & Spa***

ZNAJDŹ NAS

Wirtualny spacer
newsletter
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij